Màster en Art Digital
Des d'una perspectiva històrica, la figura de l'artista sempre ha anat lligada a l'evolució dels mitjans que permeten la seva pròpia producció. En el context de l'art electrònic, l'ampli espectre de tecnologies i llenguatges que entren en joc permeten expandir els límits creatius cap a nous nivells de complexitat i possibilitats.
Des d'un punt de vista tècnic i conceptual, el coneixement de les eines de producció és decisiu en el camí a la materialització d'una idea. El Màster en Art Digital configura un perfil de professional capaç de gestionar aquesta complexitat tècnica i conceptual en projectes propis, a més de desenvolupar-se en diferents escenaris creatius i grups de treball multidisciplinaris.