Màster en Disseny de Sistemes Interactius
En una societat de la informació marcada per tendències econòmiques com la innovació oberta o el prosumerisme, els mitjans digitals han transformat de manera radical les formes de relació, el llenguatge i l'estètica de la producció en el món del disseny, permetent a les empreses i organitzacions oferir productes i serveis basats en Internet de manera eficient i contínua. El Màster en Disseny de Sistemes Interactius abarca una perspectiva àmplia de coneixements en disseny digital, aplicacions, disseny d'interfície, gestió del disseny i hipermèdia, així com estètica i teoria de la tecnocultura. El perfil de professional resultant és el d'un creador polivalent, híbrid entre creatiu, dissenyador i productor, amb els coneixements necessaris per al desenvolupament de sistemes interactius, serveis electrònics i interfícies.